آرشیو برچسب های: پایداری

تفاوت بین مقاومت میکروبی و پایداری میکروبی

مقاومت میکروبی چیست؟ از مواد آنتی بیوتیکی بطور گسترده ای برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می­شود. آنتی بیوتیک ها وسیع الطیف بوده و معمولا بر روی باکتریهای مختلفی موثر هستند. استفاده بی رویه از آنتی­بیوتیک ها در سالهای اخیر باعث شده است که عوامل میکروبی نسبت به این مواد دارویی راههای مقابله ای پیدا […]