آرشیو برچسب های: نوروویروس

از اکتبر ۲۰۱۳، نوروویروس موش (MNV) به عنوان ویروس تست (آزمایش اثر بخشی از ضد عفونی کننده دست) در استاندارد[ EN 14476] گنجانده شده است.

اقدامات بهداشتی در مورد نوروویروس نوروویروس باعث التهاب حاد دستگاه گوارش می شود و عمدتا در ماه های زمستان از نوامبر تا آوریل در سراسر جهان رخ می دهد،. اقدامات بهداشتی – مخصوصا ضدعفونی دست – باید به طور مداوم برای جلوگیری از گسترش و کنترل آن انجام گیرد. نوروویروس ها، ویروس های بدون پوشش […]