پرفکتان اندو، ضدعفونی کننده ابزارهای پزشکی و جراحی

کاربرد:

پرفکتان اندو برای ضدعفونی و شستشوی انواع ابزار جراحی از جمله ابزارهایی که برای جراحی های میکروتهاجمی (MIS) ، بیهوشی و آندوسکوپهای منعطف و غیرمنعطف کاربرد دارد. این محصول در حمام های اولتراسونیک نیز قابل استفاده می باشد. این محصول به عنوان یک ضدعفونی کننده سریع ابزار کاربرد دارد.

روش کار:

ابزارها را بعد از استفاده در محلول غوطه ور کنید به طوری که همه حفره ها را در بر بگیرد. بعد از زمان اثر، ابزارها را آبکشی نمایید. آبکشی نهایی بهتر است با آب مقطر انجام شود و سپس ابزارها خشک گردند.در صورتی که آلودگی در محلول مشاهده شد، محلول را تعویض کنید. ماندگاری محصول طبق نظر کارشناسان قابل ارائه می باشد.

ویژگی های ضد میکروبی فرآورده :

 

موثر بر باکتری ها شامل MRSA (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین)

توبرکلوسیدال

قارچ کش (کاندیدا آلبیکانز) / مخمر کش

غیرفعال کننده ویروس ها:  HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia/Polyoma/Adeno virus, Polio virus (at 500C)

 

۱%-۶۰ min

bactericidal incl. MRSA and fungicidal (C. albicans) /

levurocidal acc. to DGHM/VAH-guidelines

۲%-۳۰ min
۳%- ۱۵min

۱%- ۶۰ min

TB bacteria (M. terrae)
۲%- ۳۰ min
۳%- ۱۵ min
۱% – ۵ min disinfection in combination with ultrasound
۳% – ۲ hrs Sporcidal (suspension test)
۱% – ۳۰ min effective against all enveloped viruses acc. to RKI

recommendations incl. HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia

۳% – ۱۵ min
۲%- ۶۰ min Adeno virus
۴% – ۳۰ min
۱% – ۶۰ min Papova/Polyoma virus
۲% – ۳۰min
۱% – ۱۰ min Polio virus (50 °C)

 

مواد مؤثر:

هر ۱۰۰ گرم پرفکتان اندو شامل:

۳٫۷۵ گرم کوکوس پروپیلن دی آمین گوانیدیوم دی استات

۵٫۶۳ دی دسیل اگزتیل متیل آمونیوم پروپیونات می باشد.

مواد تشکیل دهنده این محصول زیست تجزیه پذیر می باشند.

 

محلول سازی و نحوه استفاده :

  1. پیش از مصرف پرفکتان اندو، تمامی وسایل را با آب و در صورت نیاز مواد شوینده به دقت بشویید.
  2. برای ساخت محلول ضدعفونی کننده، هر ۳۰ میلی لیتر پرفکتان اندو را با ۹۷۰ میلی لیتر آب مخلوط کنید (۳%).
  3. وسایل و ابزار آلوده را در ظرف حاوی ضدعفونی کننده غوطه ور نمایید بطوری که تمامی سطوح و حفره های آنها داخل محلول قرار گیرد.
  4. سپس درب ظرف را به مدت ۱۵ دقیقه بسته نگه دارید.
  5. بعد از مدت زمان ۱۵ دقیقه، وسایل و ابزار را از محلول خارج و زیر شیر آب با دقت بشویید.
  6. پس از شستشو، وسایل را با دقت با یک دستمال تمیز خشک کنید.

تاییدیه ها و گواهینامه ها:

  • List DGHM/ VAH .
  • گواهینامه EC 93/42
  • تایئدیه شرکت های سازنده تجهیزات آندوسکوپی، نظیر Storz،Olympus-Winter & IBE و Wolf