دسکوسپت ای اف(Descosept AF)

ضد عفونی کننده  سریع الاثر

دسکوسپت ای اف(Descosept AF)

آماده به مصرف، ضدعفونی کننده سریع الاثر

مزایا:

  • ضدعفونی کننده سریع فاقد آلدئید
  • کارایی ویروس کشی کامل شامل نوروویروس(MNV)
  • با رایحه مطبوع
  • دسکوسپت ای اف بعنوان یک ضد عفونی کننده سطح در تمامی مواردی که ضدعفونی سریع مورد نیاز است مثل سطوح نزدیک بیمار مثل میز کنار بیمار، تخت ها، تخت های بیمار، ویلچر انتقال بیمار و ابزار های پزشکی مقاوم به الکل مثل دماسنج، فشارسنج و شریان بند وریدی مناسب است