دستمال دکانتامان، دستمال پاک کننده آنتی باکتریال برای پوست و غشای مخاطی موثر بر MRSA و آسینتوباکتر بومالی حاوی پلی هگزانید

  • دستمال پاک کننده آماده به مصرف
  • ضدعفونی کننده پوست های آلوده به MRSA/ORSA Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus / VRE
  • سازگاری فوق العاده با پوست و غشای مخاطی
  • مناسب برای گرم کردن در مایکروویو