دزومدان آی دی، ضدعفونی کننده ابزار و تجهیزات و مناسب برای شستشوی آندوسکوپ

  • اثر قابل ملاحظه ویروس کشی  و موثر بر توبرکلوزیس
  • عاری از آلدئید و با خواص پاک کنندگی خوب
  • عاری از فنول
  • سازگاری بالا با بسیاری از مواد و مناسب برای آندوسکوپ ها
  • مؤثر بر ویروس ها