دزودرم، فوم تمیز کننده سريع پوست

  • فاقد کلرو فلورو کربن ها(CFCs̒ )
  • دارای دی پنتنول و آلانتیون
  • تمیز کنندگی ملایم بدون نیاز به آب و صابون
  • برای تمام پوست های حساس
  • خاصیت معطرکنندگی