بیگوآمدپرفکت، محلول ضدعفونی کننده و تمیز کننده سطوح

  • توبرکلوساید و مؤثر علیه نورو ویروس
  • عاری از آلدئید و با خاصیت پاک کنندگی خوب
  • عاری از فنول
  • معطر