اولتراسول اکتیو، پودر کنسانتره ضدعفونی کننده سطح بالا سطوح و تجهیزات

Ultrasol Active

اولتراسول اکتیو

پودر کنسانتره برای ضدعفونی کردن سطوح بر پایه پراستیک اسید فعال

  • فعالیت با طیف گسترده
  • پاک کنندگی با عملکرد فوق العاده
  • سازگاری بسیار عالی  با مواد و وسایل
  • مناسب برای  سطوحی که  آلودگی های آلی بالایی دارند و همچنین سطوحی که  خون رو سطح خشکیده شده است.