آسپتومن ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی

آسپتومن

ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی

  • فوق العاده سازگار با پوست و بدون ایجاد حساسیت
  • تایید شده در تست های درماتولوژیکی
  • مؤثر علیه نورو ویروس
  • عاری از مواد تجمع پذیر و تحریک کننده پوست در استفاده دراز مدت
  • حاوی مرطوب کننده