آسپتومن(دکتر شوماخر)، ضدعفونی کننده دست

آسپتومن یک ضدعفونی کننده  الکلی دست، فوق العاده سازگار با پوست، فاقد عناصر فعال طولانی مدت ایجاد کننده حساسیت های و تاول های پوستی است.

آسپتومن دارای نرم کننده های فوق العاده مناسب برای حفاظت پوست برای جلوگیری از خشک شدن پوست است. همچنین این محلول موثرعلیه همه ویروس های پوشش دار و  نورو و روتا ویروس است.