ردیف محصول دانلود کاتالوگ دانلود اطلاعات فنی
* کاتالوگ کلی  لینک دانلود
 ۱  آسپتومن، ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی (برند دزومد)  لینک دانلود  لینک دانلود
 ۲  اولتراسول اکتیو، ضدعفونی کننده سطوح (اسپورسیدال)  لینک دانلود   لینک دانلود
 ۳  بیگوآمد پرفکت ، ضدعفونی کننده کف و سطوح   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۴  بیگوانید فلاشه ان ، ضدعفونی کننده کف و سطوح   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۵  پرفکتان اندو ، پاک کننده و ضدعفونی کننده ابزار   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۶  آسپتومن، ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی (برند دکتر شوماخر)   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۷  پلارازیم اکسترا، محلول شستشوی آنزیماتیک   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۸   دزومد رپید ای اف، ضدعفونی الکلی سطوح سریع الاثر   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۹  دزومدان آی دی، ضدعفونی کننده ابزار و محلول شستشو قبل از اتوکلاو   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۱۰  دزومد رپید ای اف تاچر، دستمال ضدعفونی کننده سطوح   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۱۱ دزودرم، فوم شستشوی بدن (حمام خشک)   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۱۲ دسکوسپت اسپشیال، ضدعفونی کننده سطوح سریع الاثر غیرالکلی   لینک دانلود   لینک دانلود
 ۱۳  دسکوسوس، ضدعفونی کننده ساکشن و ساکشن دندانپزشکی   لینک دانلود   لینک دانلود
۱۴   دسکوتون ۲% جی دی ای، ضدعفونی کننده اسپورسیدال ابزار و آندوسکوپ  لینک دانلود  لینک دانلود