آماده سازی آندوسکوپها

آماده سازی آندوسکوپها

پزشکان از آندوسکپها برای تشخیص و  درمان اختلالات پزشکی متعددی استفاده می کنند. اگرچه آندوسکپها ابزار تشخیصی و درمانی با ارزشی در پزشکی مدرن می باشند و شیوع عفونت های گزارش شده به دنبال استفاده از آن کم است (حدود ۱مورد در هر ۱۸ میلیون آندوسکوپی)، بیشترین موارد همه در استفاده از ابزار پزشکی با اندوسکوپ ها مرتبط بوده است.

جهت جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی، تمام آندوسکوپ های حساس به حرارت (برای مثال آندوسکوپهای دستگاه گوارش، برونکوسکوپها و آندوسکوپ های حلق و بینی) باید کاملا تمیز شوند و حداقل بعد از هربار استفاده در سطح بالا ضد عفونی شوند.

ضد عفونی در سطوح بالا می تواند تمام میکروارگانیسم ها را از بین ببرد اما اگر تعداد اسپورهای باکتریایی زیاد باشد، ممکن است چند اسپور باکتری زنده بماند. به دلیل تنوع در نوع حفره هایی که آندوسکوپهای انعطاف پذیر وارد آن می شوند، این گونه آندوسکوپها میتوانند بعد از هر بار استفاده به میزان بالایی آلوده شوند (مرز بیولوژیکی) .

برای مثال مرز بیولوژیکی آندوسکوپهای انعطاف پذیر دستگاه گوارش بعد از هر بار استفاده از حدود  ۱۰۵ باکتری در میلی لیتر تا حدود ۱۰۱۰باکتری در میلی لیتر متغیر است که بیشترین میزان آلودگی یافت شده در لوله های ساکشن می باشد. میانگین بار آلودگی بر روی برونکوسکوپها قبل از تمیزکردن    CFU6/4*104   در میلی لیتر است. پاکسازی، سطح آلودگی میکروبی را تا ۱۰۴ تا ۱۰۶ کاهش می دهد.

نتایج چندین مطالعه نشان داده است که ویروس   HIV بعد از تمیز کردن به طور کامل از آندوسکوپهای آلوده به آن حذف می شود.  به طور مشابهی مطالعات دیگری نشان داده است که استریلیزاسیون با    ETO  یا غوطه ورسازی در گلوتارآلدئید ۲% برای ۲۰ دقیقه تنها هنگامی موثر است که ابتدا دستگاه به طور کامل تمیز شود.در حال حاضر فرمولاسیون تجاری مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا شامل گلوتارآلدئید۲/۴% یا بیشتر، ارتوفتالدئید۰/۵۵%، گلوتارآلدئید ۰/۹۵% با ۱/۶۴% فنل، پراکسید هیدروژن ۷/۳۵% با اسید پر استیک ۰/۲۳، پراکسید هیدروژن ۱% با اسید پر استیک ۰/۰۸% میباشد.

این محصولات عملکرد ضد میکروبی فوق العاده ای دارند با این وجود بعضی اکسیدانهای شیمیایی (برای مثال پراکسید هیدروژن ۷/۵% و پراکسید هیدروژن ۱% با اسید پراستیک ۰/۰۸% باعث تخریب ظاهری و عملکردی اندوسکوپها شده است که محصول دومی دیگر به صورت تجاری تولید نمی شود.

استفاده کنندگان باید با سازندگان دستگاه درباره سازگاری باکتری کش ها با وسایل مورد استفاده مشورت کنند. اگر باکتری کش مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا و یا وزارت بهداشت ایران،  آلمان و فرانسه و یا دیگر کشور ها باشد، مادامی که مطابق با راهنمای برچسب دستگاه استفاده شود، خطری ندارد. استریلیزاسیون با گاز اکسید اتیلن برای آندوسکوپهای انعطاف پذیر معمول نیست زیرا برای آماده سازی و هوادهی به زمان طولانی (حدود ۱۲ ساعت) نیاز دارد و از طرفی گاز اکسید اتیلن برای بیمار و کارکنان بهداشتی مضر می باشد. دو محصول متداولی که برای اماده سازی آندوسکوپها در آمریکا استفاده می شود، گلوتارآلدئید و استریلیزاسیون اتوماتیک با اسید پر استیک هستند.

جامعه متخصصین آندوسکوپی دستگاه گوارش آمریکا    (ASGE)  استفاده از محلولهای گلوتارآلدئید بدون سورفاکتانت را پیشنهاد می کند چرا که باقیمانده های کفی سورفاکتانت در حین شستشو به خوبی تمیز نمی شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *